Fotoalbum

Fra syd

Fra sydøst

Mobilt antenneanlæg på top af skorsten

Kedelhal med gaskedel

Motor 2

Røggaskøler

Eludtag fra generator

GeneratorKlik med musen på et billede for at få det større og for at bladre i billederne