Seneste information

Februar 2018

 

I forbindelse med forbrugsopgørelsen pr. 31/12-2017, ønsker bestyrelsen at informere om Værkets status.

Budgetter:

Værkets indtægter og omkostninger følger budgetterne. Vi kan dog se, at vores omkostningsbudget har været for pessimistisk i forhold til det reelle forbrug.

Derfor ser vi nu en stigning i Værkets likviditet, hvilket vi anser for særdeles positivt.

Varmeåret pr. 31/12-2017:

Sidste efterår har igen været en varm periode. Beregninger viser, at det har været ca. 13% varmere end normalåret.

Prisregulering:

Efter en yderligere optimering af vores halmvarmeværk kan vi nu høste frugterne af disse.

I forbindelse med en gennemgang af Værkets økonomi har bestyrelsen revurderet dette års varmepris.

Derfor er varmeprisen nedsat pr. 1/12-2017 for resten af varmeåret, samtidig med at vi i forbindelse med årsopgørelsen vil fastsætte årets varmepris.

Den nye variable varmepris falder fra 63,75 til 57,5 øre inkl. moms pr. 1/12-2017 indtil 31/5-2018. Dette beløb fremgik af opkrævningen for december måned.

Den gennemsnitlige varmepris for hele varmeåret forventes at blive 60 øre inkl. moms.

Nye gebyrer pr. 1. juli 2018:

Vi anvender en del tid på håndtering af indbetalinger, som ikke foregår gennem PBS. Derfor har bestyrelsen fastsat et gebyr på kr. 25,- pr. opkrævning på disse indbetalinger. Første gebyr-tilskrivning er pr. august 2018, så der er masser af tid til at omlægge til PBS, hvis man da ikke allerede er tilmeldt.

Samtidig opstrammes Værkets rykkerprocedurer.

Bestyrelsen

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside på: http://www.sandved-tornemark-kvv.dk