Historien om Værket

Sandved - Tornemark Kraftvarmeværk holder indvielse/åbent hus lørdag den 8. august 1998 mellem klokken 14 og 16.

I sommeren 1996 blev der med henblik på opstart af et naturgas drevet kraftvarmeværk i området, etableret en arbejdsgruppe bestående af borgere i Sandved­Tornemark området. På et borgermøde den 9. oktober blev det med stor tilslutning besluttet at arbejde videre med projektet, og den 26. november 1996 afholdtes den stiftende generalforsamling.

Så kunne man komme i gang.

Dansk Energi Management, Århus, forestod projektet, mens den valgte bestyrelses opgave var at indhente tilslutningsaftaler fra kommende fjernvarmeaftagere og på grund af den store tilslutning kom kommunegarantien i hus og aftaler med de respektive entreprenører kunne udarbejdes.

I foråret 1997 var der myndighedsbehandling, kontraktforhandlinger og projektering.

I sommerens hede i 1997 blev fjernvarmerørene lagt ned - først i Sandved og senere i Tornemark.

Den 6. august blev det første spadestik til kraftvarmeværket taget, og den 11. november oprandt dagen, hvor der kunne holdes rejsegilde.

De første forbrugere blev tilsluttet i oktober måned og blev forsynet fra en midlertidigt opstillet varmecentral. Ved årskiftet 1997/98 blev de første forbrugere forsynet fra værket. Efter en kortere indkøringsperiode med lidt kedelproblemer står der i dag et værk, som fungere fuldt tilfredsstillende.

På trods af, at store dele af Sandved og Tornemark har været opgravet på kryds og tværs, har beboerne været utroligt samarbejdsvillige for at få det hele til at fungere. Alle entreprenører har været dygtige til deres arbejde og generne derved været minimale.

Regnskabet for det første driftsår, som sluttede 31. maj, er ikke endeligt opgjort, men det ser ud til, at de opstillede prognoser holder.

Bestyrelsen håber, at regeringsindgreb, som f.eks. pinsepakken, ikke bevirker at forbrugerne belastes for hårdt; men at de opstillede budgetter og beregninger også vil holde fremover.

Alle er velkomne til at kigge indenfor den 8. august 1998!