Konkurrence over for olie

Værkets konkurrenceevne:


Kurverne nedenfor viser udviklingen siden værkets start, samt den budgetterede varmepris for det næste år (2018/19). Oliepriserne ventes at holde sig i ro.

Udgangspunktet er værkets gennemsnitsforbruger med et hus på 125 m2 og et olieforbrug på 2.000 liter svarende til 14.000 kWh. Yderligere er der regnet med 2.500 kr. til driftsudgifter ved oliefyring. Olieprisen er beregnet som et vægtet gennem-snit over hele varmeåret.

Vi kan konstatere, at værket, i det nu afsluttede varmeår, er 35 % billigere end olie.

Budgettet for 2018/19 viser, at vi forventer at blive 43% billigere end olie.