Gældende takster
Takstblad
Faste årlige afgifter
- Faste for almindelig ejendom

Kr.

4.265,63  

- Ekstra for tidligere elbolig, hvor værket har opsat vandbåret anlæg

Efter aftale  

- Storforbruger

Efter aftale  

- Almennyttige boligselskaber

Efter aftale  

Variabel afgift:
- Variabel, incl. moms, for varmeåret 01-06-18 til 31-05-19

 Øre/kWh

57,50  

- Rumafgift incl. moms

Kr./m2

18,75  

Acontoregninger:
Der opkræves 10 lige store acontoregninger pr. år. Juni og juli er betalingsfrie. Årsopgørelsen indregnes i august måneds acontobeløb.
Øvrige afgifter:
- Gebyr ved for sen betaling

Kr.

100,00  

- Gebyr for 2. rykker

Kr.

100,00  

- Gebyr for nedlukning og genåbning 

Efter regning  

- Gebyr til værket for inkasso

Kr.

500,00  

Hertil lægges rente i henhold til gældende rentelov.
Alle oplyste afgifter og gebyrer er incl. moms.
Ved flytning:
Husk at melde flytning mindst 8 dage i forvejen, for at der kan blive aflæst måler.
Tilslutningsafgifter:
- Fjernvarmeunit m.v., montering

Efter regning  

- Stikledning 

Efter regning