Fotoalbum

Fundament til ny skorsten påbegyndt.

Fundament til skorsten færdiggøres.

26-08-14 Udsigt over byggegrunden.

25-08-14 Grunden afsættes.

27-08-14 Udgravning af grund.

28-08-14 Klar til rejsning af skorsten.

28-08-14 Beton til fundament ankommer.

28-08-14 Fundament udstøbes

28-08-14 Oversigtsbillede af byggepladsen.

28-08-14 Så måtte chefen selv i arbejde.

02-09-2014 Klar til støbning af resterende fundament.

02-09-2014 Oversigtsbillede

02-09-14 Bestyrelsen inspicerer byggepladsen.

Fundamentet står færdigt.

Udgravning til gulv.

Dræn under askekanal.

Næsten færdig askekanal.

Spor af ældre dræn ses tydeligt på midten.

08-09-14. Oversigtsbillede

Diverse kloaker og afløb etableres. Som det fremgår af billedet, måtte vi krydse varmerørerne fra solfangerne.

Bundfyld til køreareal i form af knust beton.

Bundfyld på køreareal.

22-09-14. I løbet af weekenden var der leveret ca. 1100 tons knust asfalt, som skal være slutlag på køreareal.

Klar til udlægning af støbenet.

Forankring af fodjern.

16-09-2014. Klar til gulvstøbning

22-09-14. udlægning af SCC beton

Marcus jutter betonen under skarpt tilsyn af chefen.

Det færdig støbte gulv

24-09-14 kl. 01:30 Glitning af gulv

23-09-14 Der skæres riller i gulvet for at undgå svindrevner.

23-09-14.

Glitning af gulv i kedelrum

Vi tilstræber at holde Brandholtvej så ren som muligt, men beklager at der til tider kan være lidt jord på vejen.

Plastik over det nystøbte gulv for at undgå udtørring.

24-09-14. Etablering af afløb for tagvand.

Køreareal færdiggøres.

Etablering af kloak.

Udboring for trækrør til diverse kabler mm.

Så ankom vores nye teletruck til halmhåndtering.

07-10-14 Klar til opsætning af spær.

08-10-14. "Hjertet" i vores varmecentral ankommer.

13-10-14. Mandag morgen begyndte opsætning af brand og facadeelementer.

Næsten færdig brandcelle (kedelrum).

Klar til rejsegilde

Skorsten under fremstilling

Den nye skorsten ankommer.

Dele til halmfyret - klar til montering.

Her kan du følge med i byggeriet af Sandved Tornemark KVV nye halmvarmecentral.
Vi satser på at opdatere siden så ofte som muligt med nye og spændende billeder.