Seneste årsopgørelse
Årsafslutning 2017

                                  
Årsafslutning :

Det forløbne varmeår har været 13 % varmere end normalåret, og værket har solgt 5% mere varme end budgetteret.

Oliepriserne er igen svagt stigende.

Værkets salg af strøm har også i år været stagnerende.

Vi har afregnet året til 63,75 øre/kWh, svarende til det lovede i forbindelse med halvårsopgørelsen

 

Ny a conto:

Vi har nu fået stabiliseret vores omkostninger, hvilket betyder, at vi kan fastholde den variable afgift uændret på 63,75 øre/kWh incl. moms.

Alt i alt har vi siden etablering af solfangerfeltet nedsat den variable afgift med 61,25 øre/kWh, mere end  de 54 øre/kWh, der blev stillet forbrugerne i udsigt ved etablering af solfangere og halmvarmeværk.

 

Værkets konkurrencekraft har udviklet sig således:

 


Kurverne venedenfor viser udviklingen siden værkets start, samt den budgetterede varme-pris for det næste år (2017/18). Oliepriserne ventes at holde sig i ro.


Udgangspunktet er værkets gennemsnitsforbruger med et hus på 125 m2 og et olieforbrug på 2.000 liter svarende til 14.000 kWh. Yderligere er der regnet med 2.500 kr. til drifts-udgifter ved oliefyring.


Olieprisen er beregnet som et vægtet gennemsnit over hele varmeåret.


Vi kan konstatere, at værket, i det nu afsluttede varmeår, er 28% billigere end olie.

 


                                

Bestyrelsen