Seneste årsopgørelse
Årsafslutning 2019

                                  

               

Årsafslutning :

Det forløbne varmeår har været 19% varmere end normalåret og værket har solgt 6% mindre varme end budgetteret.

Den gennemsnitlige oliepris er steget med 14%  i varmeåret, men vi har set aftagende stigninger i foråret så vi forventer en lille stigning i olieprisen.

Værkets salg af strøm har i år været svarende til det vi har solgt sidst år.

Vi har afregnet året til 50,00 øre/kWh, svarende til det lovede i forbindelse med halvårsopgørelsen.

 

Ny a conto:

Det såkaldte grundbeløb2 bortfalder ultimo 2019. Grundbeløbet blev tildelt i forbindelse med at Værket skal være driftsklar og til rådighed for driften af det sammenhængende elsystem. Dette betyder, at Værket mister ca. 200.000 i dette varmeår.

På grund af det mistede tilskud er vi nødsaget at hæve den variable afgift til 56,25 øre/kWh incl. moms.

Alt i alt har vi siden etablering af solfangerfeltet nedsat den variable afgift med 68,75 øre/kWh, noget mere end de 54 øre/kWh, der blev stillet forbrugerne i udsigt ved etablering af solfangere og halmvarmeværk.

 

Værkets konkurrencekraft har udviklet sig således:

 


Kurverne neden for viser udviklingen siden værkets start, samt den budgetterede varme-pris for det næste år (2019/20). Oliepriserne ventes at stige ca. 3%.

Udgangspunktet er værkets gennemsnitsforbruger med et hus på 125 m2 og et olieforbrug på 2.000 liter svarende til 14.000 kWh. Yderligere er der regnet med 2.500 kr. til driftsudgifter ved oliefyring.

Olieprisen er beregnet som et vægtet gennemsnit over hele varmeåret.

Vi kan konstatere, at værket, i det nu afsluttede varmeår, er 47% billigere end olie.

 

 

Husk. Vi fakturerer kr. 25,-/ måned, hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice.

 

 

Bestyrelsen

 

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside på: http://www.sandved-tornemark-kvv.dk