Omlægninger af afgift og CO2-kompensation:

 

Den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift, som har været pålagt olie og gas til rumopvarmning og som var tiltænkt også skulle gælde for træpiller, flis, brænde og halm, blev opgivet i efteråret 2014.

Afgiften bortfaldt helt for samtlige brændsler den 31/12-2014 og bliver herefter opkrævet som direkte skat.

Bortfaldet af afgiften vil påvirke regnskabet positivt med 100.000,- i dette varmeår og 200.000,- i et helt år.

Men samtidig vedtog man i juledagene at fjerne CO2-kompensationen, også fra den 31/12-2014.  Dette vil påvirke regnskabet negativt med 191.000,- for dette varmeår og 459.000,- for et helt år.

Isoleret set, vil disse ændringer betyde en forhøjelse af den variable afgift med 2 ører for dette varmeår og 6 ører for det næste. Vi vil have et mere sikkert grundlag for at vurdere effekten, når vi har fået mere erfaring med driften af vores halmvarmeværk.

For at bestyrelsen kan agere effektivt og træffe de rigtige beslutninger, er det nødvendigt med en stabil og langsigtet energipolitik fra folketingets side. Vi må desværre konstatere, at denne i øjeblikket er præget af hovsa-løsninger i jagten på afgiftskroner.

Fjernelsen af tilskuddet har intet at gøre med vores opførelse af halmvarmeværket, idet det gælder for alle el-producenter. Det er helt tilfældigt, at igangsætning af halmvarmeværk og omlægning af tilskuddet foretages på samme tid. Fjernelsen af tilskuddet var sket selvom vi stadig ville anvende naturgas.

Selve lovforslaget kan findes på efterfølgende link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165384