Persondata forordningen

 

Persondatapolitik hos Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk

Forbrugere

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk.

 

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

 

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Værkets forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer, hvis oplyst af dig
 • E-mailadresse, hvis oplyst af dig
 • Målernummer, kundenummer, installationsnummer
 • Oplysninger om boligforhold og -type
 • Forbrugsdata, dvs. varmemålerdata/varmeforbrug til brug for afregning (eksempelvis: Indhentes 2 gange årligt eller hyppigere via fjernaflæsning)
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
  • Skyldnererklæringer
 • Eventuelle mails og korrespondance med forbrugere, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 • Bankoplysninger i forbindelse med flytning samt forbrugeres tilgodehavender i forbindelse med årsopgørelsen.

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk er driftslederen.

 

Procedurer for databehandling:

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

 

 • Restancer samt korrespondance i denne forbindelse, behandle som fortroligt i aflåst sikkerhedsskab. – Slettes permanent i databasen.
 • Skyldnererklæringer indeholdende CPR. nr. behandles fortroligt i aflåst sikkerhedsskab. – Slettes permanent fra databasen.
 • Kundedata, stamdata slettes 6 hele kalenderår efter ophør af forretningsforhold
 • Data indsendt via kontaktformular på websiden slettes 6 hele kalenderår efter ophør af forretningsforhold
 • Bankoplysninger i forbindelse med flytning samt forbrugeres tilgodehavender i forbindelse med årsopgørelsen. Disse data slettes efter 1 måned

 

Resten af de nævnte oplysninger behandles fortroligt.

 

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

 

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

 

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse santorn@os.dk .