Solvarme projekt

På de efterfølgende sider kan du følge med i udviklingen af vores solvarme projekt.


  På selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 15/11-2011 blev projektet godkendt med stemmerne: 64 for og 5 imod.

Beslutningen blev taget ud fra følgende baggrundsinformation:

   


Ekstraordinær generalforsamling den 15/11-2011.

Baggrundsinformation

 

 

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk er i dag bundet til at anvende naturgas til varme og el-produktion. Derfor er vores råderum begrænset, indtil der sker en lovændring.

Som tingene ser ud lige nu, er det tilladt at anvende solvarme i produktionen.

Bestyrelsen ønsker derfor at opføre et solfanger anlæg, for at gøre Værket mere konkurrencedygtigt.

Den ordinære generalforsamling opfordrede bestyrelsen til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at behandle projektet.

 

Etablering af solfanger anlæg:

Areal af solfangere               3.750 m2 solfanger

Anlægsbudget:                     8 mio. kr.

Ydelse                                 1.800 MW/år svarende til 23% af værkets produktion

 

Alle beregninger tager udgangspunkt i budgettet for dette varmeår.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedsættelse af variabel

 

 

 

 

 

 

 

afgift

Solfanger anlæg:

 

 

 

 

 

 

Øre/kWh

Besparelse Gas

Kr.

1.698.257

 

 

 

 

 

Financiering

Kr.

430.715

Årlig ydelse ved 4% fastforrentet lån i 25 år

 

Mistet elsalg

Kr.

559.351

 

 

 

 

 

Mistet CO2 tilskud

Kr.

44.748

 

 

 

 

 

Besparelse ialt

Kr.

663.443

Kr.

663.443

 

 

13

 

Omlægning af lån

 

 

 

 

 

 

 

Nuværende ydelse

Kr.

1.700.000

 

 

 

 

 

Omlægning

Kr.

633.404

Årlig ydelse ved 4% fastforrentet lån i 25 år

 

Besparelse

Kr.

1.066.596

Kr.

1.066.596

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol+Omlægning

 

 

Kr.

1.730.039

 

 

34

 

Afstemning: Der stemmes om begge tiltag samlet, idet det, isoleret set, ikke giver mening at foretage omlægningen af lån alene. Omlægning af lån vil blot udskyde gælden.

 

En besparelse på 34 øre på den variable afgift, vil betyde en besparelse på 25% på varmeregningen for værkets ”gennemsnitsforbruger”.

 

I maj 2013 har feltet nogle dage produceret 13% mere end forventet. Det tegner godt for fremtiden og giver en tro på, at vi har valgt den rigtige løsning.