Projektets milepæle

Kommunegaranti
20/4-2012: Ansøgninger om garanti for omlægning af lån samt etablering af solvarmeanlæg fremsendt til Næstved Kommune.
22/5-2012: Kommunegaranti på 7.650.000,- er bevilget

Næstved Bymuseum
Der skal udføre udgravninger på arealet. Dette arbejde er igangsat og forventes afsluttet primo april.
24/4-2012: Arbejdet er afsluttet, man fandt ingen fortidsminder.

Landzonetilladelsen
Er givet den 13. april. Der er klageadgang idtil 17. april 2012

Klagevejledning den 28/2-12
Der er dd offentliggjort en klagefrist mod projektet. Eventuelle klager skal være foretaget inden 27/3-12

Teknisk udvalg.

Projektet behandles på møde den 6/2-2012:
Du kan finde dagsorden og øvrige informationer her:
http://naestved.dk/ByraadPolitik/DagsordenReferat.aspx
Vælg herefter:
   Teknisk Udvalg
   Dato fra 1/1 til dags dato
   Den 6/2
   Se under pkt. 22

Den 1. februar 2012

Der er fremsendt følgende ansøgninger til Næstved Kommune:
   Byggeansøgning om tilbygning til placering af ny varmeveksler mellem solfangerfelt og værk.
   Byggeansøgning for etablering af solfangere

Den 2. december 2011

Der er afsendt følgende ansøgninger i dag:
   Plankontoret: Ansøgning om landzonetilladelse
   Teknik- og Miljøudvalget: Projektforslag.

Vi forventer en behandlingstid på 3 måneder og ser derfor frem til en afgørese inden den 1. marts 2012


Øvrige milepæle:

10/10-12
FØRSTE VARME PRODUCERET FRA VORES NYE SOLFANGERANLÆG.
28/9-12
Vekslerrum er færdigt og testkørsel forventet i uge 40 og 41.
17/9-12
Solfangerfeltet er færdigt og klar til at producere
3/9-12
Første solfanger placeres på arealet
20/8 til 31/8-12
Svejsning og nedlægning af rør
6/8 til 15/8-12
Afretning af arealet
14/6-12:
Byggelån bevilget
22/5-12:
Kontrakt underskrives med ARCON. Der udarbejdes ny tidsplan.
2/3-12:
Bestyrelsen vælger ARCON SOLAR som entreprenør
28/2-12:
Alle tilbud modtaget
31/1-12:
Udbudsmateriale udsendt til 3 udbydere