Generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter indbydes du hermed til ordinær generalfor-
samling 

 

Som angivet på fremsendte Invitation.