Fotos - Etablering af solvarme

Værket set fra øst

Påbegyndelse af vekslerbygning

Klar til solfangere

Rør udkøres

Så er de nye beboere flyttet ind og igang med at bekæmpe græsset.

Hegn og beplantning etableret.

Igang med afgræsning.