Generationsskifte og kompetancer

Vi står overfor et skifte i driftsledelsen når driftslederen går på pension i 2020.

I forbindelse med dette står bestyrelsen med flere muligheder for fremtidig drift af værket.

Da den nuværende bestyrelse har en gennemsnitsalder på +65 har vi besluttet at gøre plads for yngre kræfter. Vi forventer derfor at have en helt ny bestyrelse på plads i 2019.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at det skal være den fremtidige bestyrelse, der skal fungere under de ændringer, som bliver besluttet i forbindelse driftslederens fratrædelse.

Derfor er det også rimeligt, at beslutningerne tages af en bestyrelse, som også fremover skal fungere under de nye tiltag.

 

 

 Bestyrelsens kompetencer/opgaver:

 

Vi forventer, de nye bestyrelsesmedlemmer og den samlede bestyrelse besidder nedenstående kompetancer og er i stand til at udføre de nævnte opgaver.

 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer:

 • Samarbejdsvillig.
 • Være forandringsparat.
 • Sætte sig ind i den overordnede  lovgivning på energiområdet.
 • Følge udviklingen i branchen samt ny teknologi på energiområdet.
 • Sætte sig ind i Værkets produktionsenheder.
 • Nogen kendskab til regnskab, økonomi og budgettering er en fordel.
 • Være lydhør over for holdningen til Værket i lokalområdet.
 • Deltage i bestyrelsesarbejdet.
 • Deltage i bestyrelsesmøder ca. 6 gange/år.

Bestyrelsen som team:

 • Lønadministration for Værkets ansatte.
 • Foretage løbende bankforretninger.
 • Fastlægge den overordnede strategi, så driftsledelsen kan agere i hverdagen.
 • Udarbejde budgetter.
 • Varme- og årsbudgetter
 • Øvrige omkostningsbudgetter
 • Ajourføre Værkets hjemmeside.
 • Være på forkant med udviklingen.
  • I stand til at træffe beslutninger.
 • Udarbejde relevant forbrugerinformation.
 • Fortrolig med EDB: Tekstbehandling, powerpoint og regneark på brugerniveau.
 • Planlægge og gennemføre generalforsamling:
  • Udarbejde bestyrelsens beretning.
  • Opsætte regnskab til brug for generalforsamlingen.

Sekretær:

 • Kunne tage referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling.
 • Kendskab til tekstbehandling på brugerniveau.

Formand:

 • Lede bestyrelsesmøderne.
 • Personaleledelse af Værkets medarbejdere.
 • Tegne Værket udadtil.
 • Kontakt til interessegrupper, fx:
  • Bank.
  • Revisor.