Bio-kedel

Hvad er en bio-kedel

En bio-kedel er et lidt misvisende ord for en kedel, som kan afbrænde halm, træpiller eller flis.

Fælles for de 3 brændsler er, at de alle er såkaldt CO2 neutrale, hvilket betyder, at den CO2 de udleder ved forbrænding bliver optaget igen når der plantes ny afgrøde/træer.

Bestyrelsen for kraftvarmeværket har valgt at fokusere på halm.

 

På de efterfølgende sider kan du følge udviklingen i vores Halmvarme projekt.

Nedenfor ses baggrundsmaterialet for projektet:

Ekstraordinær generalforsamling den 13. marts 2013.

Baggrundsinformation

 

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk har nu fået lov til at etablere en bio-kedel, som kan afbrænde, halm eller træpiller. Størrelsen på sådan en kedel må højst være 1 MW, hvilket betyder, at vi herefter kan dække 70% af varmebehovet med halm.

Bestyrelsen har vurderet de 2 brændsler og har vurderet, at halm er mest attraktivt.

Bestyrelsen ønsker derfor at opføre en bio-kedel til afbrænding af halm, for at gøre Værket mere konkurrencedygtigt.

Den ordinære generalforsamling opfordrede bestyrelsen til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at behandle projektet.

 

Etablering af bio-kedel anlæg:

Nyt anlæg:                 648 m2 halmlade og fyrrum

Anlægsbudget:            5 mio. kr.

Ydelse:                      6.000 MW/år svarende til 70% af værkets produktion

 

Alle beregninger tager udgangspunkt i budgettet for indeværende varmeår.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedsættelse af variabel

 

 

 

 

 

 

 

afgift

Bio-kedel anlæg:

 

 

 

 

 

 

Øre/kWh

Besparelse Gas

Kr.

4.800.000

 

 

 

 

 

Finansiering

Kr.

310.000

Årlig ydelse ved 4% fastforrentet lån i 25 år

 

Mistet el salg

Kr.

1.970.000

 

 

 

 

 

Mistet CO2 tilskud

Kr.

272.000

 

 

 

 

 

Kommunal garantiprovision

Kr.

50.000

Det første år, derefter faldende

 

Øvrige omkostninger

Kr.

150.000

 

 

 

 

 

Køb af halm

Kr.

1.080.000

 

 

 

 

 

Besparelse ialt

Kr.

968.000

Kr.

968.000

 

 

20

 

 

En besparelse på 20 øre på den variable afgift, vil betyde en besparelse på 18% på varmeregningen for værkets ”gennemsnitsforbruger”.

 

Miljømæssigt aspekt:

Halm er CO2 neutralt og det kan anskaffes i nærområdet. Derfor vil varmeproduktionen på Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk blive mere miljøvenlig.

En gennemførelse af dette projekt vil, sammen med vores solfangerfelt, spare samfundet for 1.800 tons CO2.

Dette svarer til den mængde CO2, som frigives ved afbrænding af 700 tons olie.