Milepæle

Den 18/01-15: Desværre kom tidsplanen ikke til at holde som vi havde forventet, men opstart forventes tirsdag den 20 januar  (2015)😀.

Den 27/11-14: Trods lidt forsinkelser, er vi optimistiske omkring tidsplanen, og forventer stadig at kedelen kan prøvestartes inden jul.

Den 18/11-14: Natur og Miljøklagenævnet har nu endelig afgjort sagen vedr. klagen over landzonetilladelse. Klagen er afvist og lanzonetilladelsen er nu uden aktualitet efter vedtagelsen af lokalplanen.

Den 7/11-14: Rejsegilde

Den 13/10-14: Rejsning af vægge

Den 9/10-14: Rejsning af spær

Den 8/10-14: Levering af Kedel

Den 24/9-14: Byggekredit etableret

Den 26/8-14: Kommunegaranti godkendt i Byrådet

Den 25/8-14: Byggeriet er gået igang

Den 18/8-14: Kommunegaranti godkendt i Økonomiudvalget.

Den 15/8-14: Byggetilladelse udstedt af Næstved Kommune.

Den 26/5-14: Værket ansøger om kommunegaranti. Denne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Den 22/5-14: Natur- og Miljøklagenævnet tilbageviser klage vedr. lokalplanen

Den 19/5-14: Værket anmoder om byggetilladelse

Den 27/3-14: Værket indgår aftale med entreprenør Jørgen Møller om opførelse af lade.

Den 27/3-14: Næstved Kommune videresender klagen.

Den 20/3-14: Klage over kommunens vedtagelse af lokalplan, fordi klagen i Natur- og Miljøklagenævnet over landzonetilladelsen (12/6-2013) ikke er afsluttet. Klageren opfordrer kommunen til at sende klagen til Natur & Miljøklagenævnet

Den 25/2-2014: Endelig vedtagelse af lokalplan i Næstved Kommunes byråd.

Den 3/2-2014: Vedtagelse af Lokalplan i Ejendomsudvalget.

Den 2/1-2014: Offentlighedsfasen slutter.

Den 15/12-2013: Borgermøde kl. 19.00 i fællessalen på Borup Ris Skolen. Blev aflyst på grund af stormen Bodil. Der er ikke planlagt nyt møde.

Den 4/11-2013: Næstved Byråd godkender lokalplanen

Den 16/7-2013: Næstved Kommune indrykker bekendtgørelse om lokalplan i Næstved-Bladet.

Den 28/6-2013: Værket fremsender anmodning til Næstved Kommune om, så hurtigt som muligt, at udarbejde en lokalplan for halmlade og bio kedel. Tidshorisont: Mindst 6 måneder.

Den 18/6-2013: Værket fremsender bemærkninger til klagen.

Den 12/6-2013: Næstved Kommune har modtaget klage over landzonetilladelsen og dermed projektet. Klagen skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet. Tidshorisont: Mindst 6 måneder.  Hvis klagen går Værket imod, vil det være nødvendigt at igangsætte en lokalplan for halmlade og bio kedel.

Den 16/5-2013: Næstved Kommune har givet landzonetilladelse. Klagefrist indtil den 18. juni.

Den 30/4-2013: Referat af ejendomsudvalgels behandling af klager i forbindelse med nabohøringen: http://www2.naestved.dk/Dagsordenpublicering/EJENDOMSUDVALGET/29-04-2013%2013.00.00/Referat/30-04-2013%2010.55.18/3935425.PDF

Den 29/4-2013: Ejendomsudvalgets dagsorden. Vores projekt har pkt. 82. Der er 2 indsigelser mod projektet: http://www.naestved.dk/ByraadPolitik/DagsordenReferat.aspx

Den 13/3-2013: Ekstraordinær generalforsamling. Projektet godkendes med 54 stemmer for, 1 stemme imod og 1 neutral

Den 7/3-2013: Projektet sendes til naboorientering indtil 22/3-2013

Den 12/2-2013:Ansøgning om Landzonetilladelse er tilsendt kommunen.

Den 5/2-2013: Teknisk udvalg godkender projektforslaget og sender det til høring i 3 uger.

Den 28/11-2012:
Der er afsendt følgende ansøgninger i dag:
      Teknik- og Miljøudvalget: Projektforslag.