Presse

17. maj 2013 | Nyheder fra pressen

Dyre varmeværker frikendes for dårlig effektivitet

Mens forbrugerne hos de ultradyre gasfyrede barmarksværker sidder og hiver sig i håret over varmeregningen, så kommer Energitilsynet med et sjældent klap på skulderen til barmarksværkernes bestyrelser og ledelse. Det fortæller DR P4 Sjælland.


For årelange gisninger om hvorvidt en stor del af de naturgasfyrede barmarksværkers prismæssige fiasko skyldtes elendig styring, dårlig administration og lav effektivitet, bliver i en helt ny analyse gjort til skamme.


Energitilsynet har gennemgået alle de ydre påvirkninger, der kan have indflydelse på om varmeværker i Danmark giver dyr eller billig varme. Og resultatet er, at de ting som barmarksværkerne ikke selv er herre over, er rigeligt til at holde prisen oppe. F.eks. er barmarksværkerne afhængige af naturgas. Der er langt mellem deres forbrugere og der er få mennesker til at betale for at holde værket kørende.


Derved er det sort på hvidt dokumenteret, at barmarksværkerne ikke kan effektivisere sig ud af deres problemer, men at der skal helt andre ting til for at få prisen ned.


I Dansk Fjernvarme, der bl.a. repræsenterer barmarksværkerne, er vicedirektør Kamma Jonassen glad for accepten af små værkers situation.


- Det vigtige er, at analysen viser, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem en høj pris og et ineffektivt værk. Det er en fornemmelse vi længe har haft hos Dansk Fjernvarme, siger Kamma Jonassen til DR Sjælland.


Hun håber med analysen i hånden at flere barmarksværker kan fritages for udelukkende at skulle fyre med naturgas.


- Med analysen kan man stille spørgsmål ved, hvordan det kan være man har valgt kun at fritage de 35 dyreste barmarksværker fra at være bundet til naturgas. Analysen viser jo klart at netop det at være bundet til at brændsel påvirker varmeprisen negativt.Rapporten fra Energitilsynet slår også fast, at de mest effektivt drevene fjernvarmeværker er de andelsejede, efterfulgt af de kommunaltejede og de kommercielt ejede.